Bestemmingswijziging

Wanneer heeft u een bestemmingswijziging nodig?

  • bij (bouw)plannen die zodanig strijdig zijn met het bestaande bestemmingsplan dat een vergunning niet kan worden verleend met een ontheffing;
  • bij een functie- of gebruikswijziging. Als de bestemming van uw perceel bijvoorbeeld agrarisch is en u wilt een woonbestemming;
  • als op een plankaart een bouwvlak moet worden toegevoegd, verschoven of vergroot.

 Wat zijn de voorwaarden?
De gemeente is niet verplicht om mee te werken, maar zal daar eerder toe bereid zijn als de verandering past in het beleid van de gemeente. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend. Verstandig is om eerst uit te zoeken of de gemeente wil meewerken. Dit kan door een principeverzoek in te dienen. Dit verzoek moet worden aangevraagd met een aanvraagformulier principeverzoek. Hierbij voegt u dan gegevens waaruit blijkt wat u precies wilt en waarom.

Wat zijn de kosten?
Alle kosten die een bestemmingsplanwijziging met zich meebrengen, worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Afhankelijk van het ingediende bouwplan, kan het opstellen van een exploitatieplan aan de orde zijn. In dat geval worden de exploitatiekosten per bouwplan berekend. Is dit niet het geval, dan worden voor een wijziging legeskosten in rekening gebracht.

Diensten Rivas

Kijk ook op waarde ontwikkel scan hoe Rivas dit aanpakt.