Bouwaanvraag

Een bouwaanvragen wordt getoetst aan het bouwbesluit. Hiervoor zijn verschillende berekeningen vereist. De prestatie eisen gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid zijn overeenkomstig het bouwbesluit. De uitkomsten van de berekeningen zijn gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Mocht de vereiste, in het bouwbesluit vastgestelde waarde(n) niet worden gehaald dan zullen we eventuele benodigde aanpassingen in overleg met u doorvoeren.

Deskundige EPC- daglicht- en ventilatie berekeningen voor woning en utiliteitsbouw. Onder deze dienst vallen:

Meer informatie:
Doe de omgevingscheck bij het www.omgevingsloket.nl

Vergunningsvrij bouwen?
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/omgevingsvergunning-voor-bouwen/vergunningvrij-bouwen