Brandbeveiliging

Ontruimingsplantekeningen:
De plaatselijke brandweer kan een ontruimingsplan eisen. Een onderdeel van het ontruimingsplan is een vluchtroutetekening of plattegrond waarop wordt aangegeven hoe de vluchtwegen of alternatieve vluchtrouten lopen en waar zich alle middelen bevinden zoals EHBO middelen, branddeken, blusmiddelen, brandmelders, afsluiters, nooduitgangen en uitgangen. Ontruimingsplattegronden worden in het gebouw opgehangen in de richting zodat de tekening overeenkomt met de situatie.

Offerte voor vluchtroutetekening (voldoet aan de NEN 8112)

Meer informatie:
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/omgevingsvergunning-brandveiligheid