Bed and Breakfast ‘De Boogaard’ (Linden)

Een herontwikkeling van een authentieke boerderij die de combinatie van recreatie en plattelands ontspanning biedt. De kraaijenbergse plassen en een natuurgebied geven invulling aan deze twee termen. Tevens bieden wij ondersteuning aan een uitbreiding van de bestaande Camping het Loo in de plaats Linden

Voor meer informatie: www.campinghetloo.nl