Waarde ontwikkel stappenplan

Heeft u een idee met een vastgoedobject of een stuk grond? Past deze ontwikkeling niet binnen de bestemming van de Gemeente? Een juiste aanvliegroute is van belang om uw plan te laten slagen.

 • 1
  Bestemmingsplanwijziging
 • 2
  Gebruikersmogelijkheden en bestemming inventariseren
  eigen idee of Rivas Vastgoedidee
 • 3
  Haalbaarheidsonderzoek
 • 4
  Principe verzoek Gemeente (aanpassingen bestemmingsplan)
 • 5
  Realisatie
 • 6
  Waardebepaling
  obv het Bestemmingsplan