Zelf ontwikkelen

Heeft u een idee met een vastgoedobject of een stuk grond? Past deze ontwikkeling niet binnen de bestemming van de Gemeente? Een juiste aanvliegroute is van belang om uw plan te laten slagen.

 • 1
  Initiatief fase
  eindresultaat principe akkoord B&W
 • 2
  Plan uitwerkingsfase
  eindresultaat voorontwerp bestemmingsplan
 • 3
  Procedurele fase
  eindresultaat vastgesteld bestemmingsplan
 • 4
  Realisatie fase
  eindresultaat meerwaarde